توانا امنیت ایران قطعنامه ماهواره اخبار سیاست خارجی

توانا: امنیت ایران قطعنامه ماهواره اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی آخر ترساندن خاموشی در کشور

 افزایش دما، زیاد کردن میزان مصرف برق را با خود به همراه دارد. چندسال است که با فرارسیدن فصل تابستان هشدارهای خاموشی تب و تاب بیشتری به خود می گیرد، به طور

آخر ترساندن خاموشی در کشور

آخر ترساندن خاموشی در کشور

عبارات مهم : تنهایی

زیاد کردن دما، زیاد کردن میزان مصرف برق را با خود به همراه دارد. چندسال است که با فرارسیدن فصل تابستان هشدارهای خاموشی تب و تاب بیشتری به خود می گیرد، به طوریکه مسوولان مدام هشدارهایی از جنس خاموشی می دهند.

به گزارش ایسنا، پیک بار کشور در امسال در آخرهای نیمه اول تیرماه امسال به ۵۵ هزار و ۳۹۶ مگاوات رسید. این روند مصرف برق نشان می دهد صنعت برق با یک رویه افزایشی قابل تأمل و هشدار دهنده ای روبرو شده، این میزان نشانگر رشد پنج درصدی مصرف برق است که به تنهایی برابر با کل مصرف برق کشوری مثل ارمنستان با ۱۸۰۰ مگاوات مصرف و نزدیک به کشور آذربایجان با مصرفی بالغ بر ۳۸۰۰ مگاوات است.

آخر ترساندن خاموشی در کشور

برای جبران این میزان رشد، هر سال باید حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه تازه وارد مدار کرد که خود به تنهایی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست صنعت برق می گذارد.

پایین بودن تعرفه های برق در کشور عزیزمان ایران دلیلی بر عدم مدیریت مصرف به وسیله مشترکان است ولی با این وجود با مدیریت های صورت گرفته و با خنک شدن هوا سایه خاموشی نیز از سر کشور برداشته شد و اکنون طبق اعلام مسوولان برقی دیگر ترساندن تاریکی کشورا دنبال نمی کند اگرچه فصل تابستان همواره یک ترساندن جهت صنعت برق است ولی در مجموع احمال خاموشی تا حد زیادی کم کردن یافته است.

 افزایش دما، زیاد کردن میزان مصرف برق را با خود به همراه دارد. چندسال است که با فرارسیدن فصل تابستان هشدارهای خاموشی تب و تاب بیشتری به خود می گیرد، به طور

در همین راستا محمود رضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع توانیر به ایسنا گفت در حال حاضر پیک اضطراری صنعت برق که نگرانی زیادی جهت آن وجود داشت برطرف شده، ولی معمولا هر سال تا انتهای شهریورماه در حالت آماده باش قرار داریم تا اگر هوا مجددا گرم شد در تامین برق دچار مسئله نشود.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام شرکت هواشناسی به نظر می رسد که جهت هفته آینده نیز از نظر تامین برق مشکلی وجود نداشته باشد، ولی در هر صورت صنعت برق تا انتهای تابستان در حالت آماده باش است.

در طول چهار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه تازه وارد مدار شده است و طبق براوردهای صورت گرفته قرار است که تا قبل از تابستان ۱۳۹۷ حدود ۴۰۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار شود ولی آنچه اکنون حائز اهمیتاست برطرف شدن خطر خاموشی در تمام کشور است که موجب شد امسال تابستان نیز بدون خاموشی سپری شود.

آخر ترساندن خاموشی در کشور

واژه های کلیدی: تنهایی | تابستان | نیروگاه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs